Werken en leren
bij Pleyade

Toezichthouder

Sluitingsdatum:zondag 30 september 2018
Locatie:Raad van Bestuur

Pleyade zoekt toezichthouders nieuwe stijl

 

Bent u de in ouderenzorg geïnteresseerde toezichthouder bij wie openheid, proactiviteit, samenwerking en reflectie hoog in het vaandel staan? Pleyade ontmoet  u graag.

 

Wie wij zijn

Pleyade biedt liefdevolle zorg aan ouderen in Arnhem, Elst en De Liemers. Wij zijn betrokken, respectvol en hebben oprechte aandacht voor bewoners en cliënten. Wij koesteren het contact.

Ouderen willen zo lang mogelijk de regie over hun eigen leven voeren. Wij ondersteunen hierbij: kwetsbare ouderen kunnen vertrouwen op onze deskundigheid en wij respecteren de manier waarop zij leven. De zorg die we bieden, stemmen we af op ieders persoonlijkheid en leefstijl.

Pleyade staat midden in de samenleving en werkt laagdrempelig vanuit locaties midden in de wijk. We bieden alle vormen van zorg en ondersteuning. Wanneer het niet meer lukt om thuis te blijven, bieden we ouderen een nieuw thuis aan in één van onze locaties. Een veilige en fijne omgeving met 24 uur per dag zorg en begeleiding.

Wie wij zoeken

Pleyade zoekt, vanwege het rooster van aftreden nieuwe leden voor de raad van toezicht. Wij zoeken leden die zich met hart inzetten voor de zorg. Toezichthouders die op inspirerende en transparante wijze bijdragen leveren aan de ontwikkeling van Pleyade. Deze toezichthouders weten daarbij de juiste balans te vinden tussen betrokkenheid en gepaste afstand.

De leden van de raad van toezicht staan de raad van bestuur met raad en daad bij. Zij bespreken themas als missie en visie, op waarden gestuurd (meerjaren)beleid, afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de planning- en controlcyclus en de innovatie van het zorgaanbod.

Pleyade bevindt zich momenteel in transitie naar een waarde gedreven organisatie. Wij vinden het van groot belang dat nieuwe ledenhier minimaal affiniteit en bij voorkeur ervaring mee hebben.

Raad van toezicht nieuwe stijl

Onze raad van toezicht werkt open en transparant. Wij zoeken toezichthouders die zich thuis voelen in deze cultuur van toezichthouden nieuwe stijl. Toezichthouders bij Pleyade spelen een proactieve rol en richten zich op samenwerking en reflectie. Naast de reguliere vergaderingen zijn de leden aanwezig bij verschillende bijeenkomsten om een zo compleet beeld te vormen van de organisatie. De bestaande leden kijken kritisch naar de raad van bestuur, maar ook naar zichzelf. Wij verwachten deze open houding ook van nieuwe leden.

  

Sollicitatieprocedure

Pleyade ontvangt graag een motivatiebrief en CV. U kunt solliciteren via de sollicitatielink, die u vindt onder de vacature. Een referentie-onderzoek zal deel uitmaken van de procedure. Daarnaast vraagt Pleyade een actuele VOG van de te benoemen kandidaten. Een afvaardiging van de centrale cliëntenraad en van de ondernemingsraad neemt deel aan de selectieprocedure.

 

Honorering

De leden van de raad van toezicht ontvangen een honorering op basis van de normen zoals vastgelegd in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Jaarlijks wordt de honorering van de raad van toezicht vastgesteld.

Meer informatie

Indien u het op prijs stelt vooraf meer informatie in te winnen, kunt u contact opnemen met Arnoud Leenaarts, voorzitter raad van toezicht (telefoonnummer 06-22205874 of via e-mail a.leenaarts@navigus.nl). Ook kunt u contact opnemen met Floor de Vroome, raad van bestuur via het bestuurssecretariaat op telefoonnummer 026 7516303 of via e-mail secretariaatrvb@pleyade.nl.

Soliciteer direct